Varen otrok


Preventivni program pred nasiljem in spolnimi zlorabami je namenjen staršem, vzgojiteljem in učiteljem, poseben program pa tudi otrokom starim od 4 do 10 let. Program je v pomoč pri odkrivanju in prepoznavanju spolnih zlorab tudi strokovnim delavcem v socialnem varstvu, zdravnikom ter vsem ostalim, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki.


Sestavljen je iz specializiranega izobraževanja, veščin in primerov, ki pri odraslih vključuje pogovor z otrokom v obliki igre vlog. Otroci, ki so zadosti informirani in ki jih naučimo zaupati svojim občutkom o ljudeh in situacijah, ki vedo kako in kam se lahko obrnejo po pomoč, imajo manj možnosti, da postanejo žrtve nasilja in spolnih zlorab.


Program je razdeljen na dva vsebinska sklopa: I spolna zloraba, II nasilje in vsebuje trening osebne varnosti.


I. Nevarnosti spolne zlorabe

 

Kaj morajo odrasli vedeti o spolni zlorabi otrok?

Kako prepoznati znake spolne zlorabe?

Dinamika rablja in žrtve.

Kaj storiti če sumimo na spolno zlorabo?

Kako pomagati otroku spregovoriti?

Kaj storiti, če je otrok žrtev spolne zlorabe?

Soočanje z odkritjem.

Posledice spolne zlorabe in soočanje.

Kako se z otrokom pogovarjati o spolnosti?


II. Medvrstniško nasilje

 

Oblike vrstniškega nasilja.

Spoštovanje drugega.

Ustrezno reševanje konfliktov.
Samopodoba.

Prepoznavanje čutenj.

Kako prepoznati žrtev in storilca?

Kako se pogovoriti z žrtvijo in s storilecem?

Kako ukrepati?

 

 

Varovalni ukrepi - trening osebne varnosti

 

Tehnike in veščine samozaščite.

Socialne veščine.

Prepoznavanje in spoštovanje intuicije.