Partnerske delavnice


Partnerske delavnice so izkustveno izobraževalna srečanja namenjena krepitvi in obogatitvi zakonskega oz. partnerskega odnosa.

 

Parom oz. zakoncem pomagamo krepiti odnos na zabaven in prijateljski način, kjer prek skupno preživetega časa omogočata rast medsebojni povezanosti.


Delo na delavnici je sestavljeno iz kratkih predavanj, ki se vedno končajo z vprašanjem, ki služi kot iztočnica za nekajminutni pogovor med zakoncema (ne pred skupino); ta cikel se ponovi tri do štirikrat na srečanje.

 

Vsebina šestih srečanj: 

- značilnosti najinega odnosa in naju kot posameznikov,

- vpliv najinih izvornih družin,

- komunikacija in razreševanje konfliktov,

- zadovoljujoča spolnost,

- najino starševstvo,

- najine potrebe, želje in načrti.

 

Namen delavnic:

  • izboljšati medsebojno komunikacijo,
  • izboljšati medsebojno razumevanje in poglobiti sočutje drug do drugega in do sebe,
  • pogovoriti se oz. narediti dobra izhodišča za pogovor o bolj težavnih temah, ki se jih doma morda izogibava.

Vsak udeleženec delovni zvezek.

Delavnice že šesto leto organiziramo 2x letno.