SupervizijaSupervizija je namenjena strokovnim delavcem v socialnem varstvu, šolstvu in zdravstvu ter psihoterapevtom, ki želijo preko odkrivanja lastne kompetentnosti in novih virov izboljšati svoje delo. Skozi uporabo različnih metod in tehnik se razvija zmožnost poslušanja in prepoznavanja čutenj, uči se postavljanja meja v odnosih in išče nove vrste primernih strokovnih intervencij. Preko analize lastnega dela in zunanjega pogleda postane vidna in razumljiva dinamika, drža, ovire, občutki strahu, nemoči, jeze in hkrati kompetentnosti, sposobnosti, osebne odličnosti, kar vse pomaga odpreti prostor potencialnim rešitvam in strokovni rasti.

Predmet supervizije so primeri poklicnega dela in medsebojni odnosi s sodelavci.

Individualne in skupinske supervizije izvaja supervizor z licenco pridobljene s strani Socialne zbornice Slovenije in Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.


Dosedanje izvajanje skupinskih in individualnih supervizij:


  • zakonski in družinskih terapevti v privatni praksi
  • strokovni delavci CSD
  • strokovni delavci, vodstveni delavci in varuhi v javnem socialnem varstvenem zavodu, ki vključuje

          otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju

  • strokovni delavci v javnem zavodu na področju terenskega dela z zasvojenimi
  • učitelji v osnovni šoli
  • medicinske sestre v zdravstvenem domu
  • medicinske sestre v splošni bolnišnici
  • krizni center za mlade