Šola za staršeProgram je namenjen staršem, učiteljem, vzgojiteljem ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki. Program vključuje 4 zaokrožene tematske sklope po dve šolski uri in obravnava vprašanja, kako se spoprijemati z vzgojnimi težavami ob odraščajočih otrocih in jim postaviti zdrave meje. Staršem pomaga živeti odgovorno starševstvo na način, da otroka začutijo in mu preko svoje nenadomestljive vloge pomagajo razviti notranjo disciplino.
Srečanja so zasnovana kot preplet predavanj, vprašanj in odgovorov ter igre vlog, kjer so odigrane vzgojne situacije med otroki, mladostniki in starši:

  

1. Biti dober oče in mama

  • vpliv partnerskega odnosa na starševstvo
  • vzgojni stili
  • postavljanje zdravih meja


2. Razumeti otroka/mladostnika

  • vzpostaviti in ohraniti stik
  • otrokovo vedenje in potrebe
  • reševanje konfliktov


3. Pogovor v družini o spolnosti ali odvisnosti

  • spolnost kot vrednota
  • droge in alkohol                                            
  • motnje hranjenja in samopoškodovanje


4. Spremljanje otrokovih šolskih obveznosti

  • oblikovanje delovnih navad
  • motivacija za boljši uspeh
  • otrok in računalnik

foto: Ciril Jazbec