Moški in čustva


Pri terapevtskem delu z moškimi lahko povzamemo, da je večina moških, ki pride na terapijo poštenih, delovnih, iskrenih in tudi pripravljenih prevzeti svoj del odgovornost za težave v partnerskih odnosih. Težava je največkrat v tem, da ne vedo, kaj narediti v posamezni kočljivi situaciji v odnosu do njihovih žena ali partnerk, ker jih tega ni nihče naučil ali pokazal.


Dejstvo je, smo vsi moški »sinovi svojih očetov« in s tem dediči njihove »čustvene zapuščine«. To pomeni, da smo bili ali smo še vedno do neke mere primorani se (obnavljati) ukvarjati z njihovimi vzorci razreševanja konfliktov, vzpostavljanja odnosov, samo-pomirjanja, zaupanja vase, doživljanja samega sebe in končno tudi z načinom izražanjem in regulacijo čustev.


Imamo dva pregovora, ki to povzemata: (1) kar se Janezek nauči, to Janezek zna in drugi: (2) jabolko ne pade daleč od drevesa. Ta dva pregovora definirata tudi glavna cilja delavnice:


    • razširiti znanje na področjih, kjer nas starši, predvsem očetje, niso poučili ali nam to pokazali z lastnim vzgledom
    • prepoznati prepričanja, stereotipe, vzorce vedenja, ki nas ovirajo, jih preseči in zamenjati z bolj ustreznimi, s katerimi bomo lažje dosegli zadovoljstvo v odnosu do samega sebe kot tudi v odnosu do drugih


Delavnica je namenjena moškim, ki so bodisi v partnerskem odnosu bodisi samski. 

V štirih sklopih bodo na praktičen in interaktiven način spoznavali:


    • sebe in značilnosti njihove osebnostne strukture  
    • svoj način izražanja čustev
    • oblike nezavednega prekrivanja resničnih občutij
    • ustrezen način samo-pomirjanja ali obvladovanja čustvenih odzivov
    • stereotipe o moških, kulturno vsiljene podobe o tem, kakšen naj bi bil moški
    • značilnosti funkcionalnega komuniciranja z ženskami


Pričetek: februar 2021

Kraj: Družinski inštitut Bližina, Vodnikova ulica 11, 3000 Celje