RaziskovanjeRazvojno aplikativna raziskovalna dejavnost je usmerjena na različna področja medosebnih odnosov. V okviru navedene dejavnosti se udeležujemo konferenc in kongresov ter sledimo strokovni literaturi doma in v tujini.