Ustanovitelja
dr. Drago Jerebic


 

dr. Sara Jerebic 

   Drago Jerebic je specialist zakonske in družinske terapije. Kot docent poučuje na teoloških in terapevtskih programih na Teoloških fakulteti Univerze v Ljubljani (Religiozni in psihoanalitični temelji odnosa, Uvod v psihologijo religije, Pastoralna psihologija, Terapevtska obravnava zasvojenosti). Leta 2013 je doktoriral iz področja zakonske in družinske terapije - naslov doktorske disertacije: Odnos mama in sin v povezavi s kasnejšo sinovo zasvojenostjo z alkoholom. 3x so ga študenti izbrali za naj profesorja - asistenta in profesorja. Predava tudi na specijalističnem študiju Preopedeutika psihoterapije na Univerzi v Osijeku - Teološka fakulteta Đakovo.   

   Je strokovni vodja Družinskega inštituta Bližina v Celju (2006), licenciran zakonski in družinski terapevt pri ZZDTS (2008) in supervizor pri ZZDTS (2009) in SZS (2007). Ima opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva (2006).

   V osemnajstih letih dela je kot zakonski in družinski terapevt opravil preko 16.000 terapevtskih ur v obliki individualne, partnerske in družinske terapije. Poleg tega je izvedel preko 400 predavanj in delavnic.

   V terapevtski praksi se specializira predvsem za težave v partnerskem odnosu.

  

   Je član:

- Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (v letih 2008-2012 je bil predsednik ZZDTS)

- IFTA - Svetovnega združenja družinskih terapevtov - External link opens in new tab or windowhttp://www.ifta-familytherapy.org/

- Slovensko združenju za psihoterapijo in svetovanje (član upravnega odbora)

- ICEEFT - The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy - https://iceeft.com/


 

   Sara Jerebic je specialistka zakonske in družinske terapije in strokovna direktorica Družinskega inštituta Bližina. Kot docentka sodeluje na magistrskem programu Zakonski in družinski študiji in programu za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija.

   Dodatna strokovna znanja s področja zakonske in družinske terapije je pridobivala pri mednarodno uveljavljenih predavateljih, raziskovalcih in kliničnih terapevtih:

  • dr. Susan Johnson, Gail Palmer, Leanne Campbell: Emotionally Focused Therapy for Couples iz Canade;
  • dr. John Gottman &  dr. Julie Schwarz Gottman: Clinical training in Couples, The Gottman Institute iz Seattla;
  • Lynn Stadler: Gestalt therapy with Children and Adolescent in the Oaklander Model, Violet Solomon Oaklander Fundation iz Santa Barbare.
  • dr. Christine A. Courtois: Treating complex trauma, Courtois & Associates, PC iz Washingtona, DC.
  • dr. David Grand, dr. Mario Salvador: Brainspotting Espana
  • dr. Monika Baumann, dr. Martha S. Jachobi, Brainspotting Austria

   Poleg individualnih, zakonskih in družinskih terapij od leta 2005 dalje vodi skupinske terapije za ženske žrtve nasilja. V letu 2007 je zasnovala in pričela izvajati program Varen otrok ter voditi terapevtske skupine za posameznike z izkušnjo spolne zlorabe.

   Poleg psihoterapevtskega dela obsežni del časa namenja preventivnim dejavnostim: vodi in izvaja programe Šola za starše, Partnerske delavnice, Varen otrok, Terapija z otroki, Delavnice za učence in dijake, izobraževanja za rejnike.

   Od leta 2008 do leta 2019 je sodelovala v tedenski radijski oddaji »Strokovnjak svetuje« na Radiu Celje. Leta 2012 je oblikovala in pričela izvajati izobraževalni program za delo z otroki, namenjem psihoterapevtom in strokovnim delavcem, ki se poklicno ukvarjajo z otroki.

  Svoje klinično in raziskovalno delo usmerja v partnerske odnose, relacijske travme in zasvojenosti. V doktorski desertaciji je raziskovala travmo zlorabe v otroštvu v povezavi z intimnimi partnerskimi odnosi.

 Z znanstvenimi in strokovnimi prispevki aktivno sodeluje na domačih in tujih mednarodnih kongresih in konferencah (ZDA, Kanada, Italija, Avstrija, Hrvaška, BIH, Poljska).

   Opravljene ima strokovne izpite za delavce v državni upravi in pravosodju ter na področja socialnega varstva.

   Je ustanovna članica in članica izvršnega odbora Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, ki ji je podelilo nazive "Zakonski in družinski terapevt", "Supervizor", "Učitelj". Je supervizorka z licenco na področju socialnega varstva.


External link opens in new tab or windowdrago.jerebic@blizina.si
 External link opens in new tab or windowsara.jerebic@blizina.si