MOČNO KONFLIKTNE RAZVEZE IN MANIPULIRANJE Z OTROKI


Razveza je proces, ki poteka v različnih fazah in pomeni težko obdobje za vse člane družine, posebno  za najbolj ranljive – otroke. Le-ti so v razveznih situacijah veliko bolj nemočni kot odrasli in za zdrav razvoj potrebujejo tudi zdrav odnos z obema staršema. Le-ta pa je lahko onemogočen, kadar se starša zaradi nesoglasij ne zmoreta sporazumeti o varstvu in vzgoji otrok, stikih in preživnini. Zaradi razočaranja, izdajstva, izgube in strahu lahko za otroke nehote ustvarita pravo vojno. S svojim načinom delovanja pričneta namerno ali nenamerno manipulirati z otrokom, kar se kaže v odtujitvi otroka od drugega starše, otroku pa je tako onemogočen ustrezen odnos z njim. Dinamika manipuliranja pa se prenese tudi na terapevte, strokovne delavce na CSD-jih in sodiščih, kar povzroča negotovost in otežuje strokovno delo.

Udeleženci bodo preko teorije, primerov in praktičnih vaj prepoznavali dinamiko

manipuliranja in tako pridobili novo znanje za ustrezno ukrepanje.


PETEK, 11. oktober 2019

8.30 - 9.00

Registracija

9.00 -10.00

Močno konfliktne razveze zakonskega oz. partnerskega odnosa

10.00-11.00

Manipuliranje z otroki

11.00- 11.15

Odmor

11.15 – 12.30

Predstavitev primerov

12.30 -14.00

Odmor za kosilo

14.00 – 15.00

Manipuliranje z otroki

15.00-15.15

Odmor

15.15 – 16.30

Predstavitev primerov

16.30 – 18.00

Družinski postopki na sodišču

SOBOTA, 12. oktober 2019

9.00 – 10.00

Odtujitev otroka od starša

10.00-10.15

Odmor

10.15 – 11.30

Odtujitev otroka od starša

11.30 – 12.00

Predstavitev primerov

12.00 - 13.30

Odmor za kosilo

13.30 – 13.45

Odtujitev otroka od starša

13.45 – 14.45

Predstavitev primerov

14.45 – 15.00

Odmor

15.00 – 16.00

Odtujitev otroka od starša

16.00 – 17.00

Razprava in zaključekIZVAJALCI:

prof. dr. Gordana Buljan Flander, psihologinja in psihoterapevtka ter predstojnica Klinike za zaščito otrok mesta Zagreb. Prejela je številne nagrade za svoje delo, program, ki ga izvaja, je Svet Evrope prepoznal kot model dobre prakse. Je stalna sodna izvedenka za zlorabljene in zanemarjene otroke in avtorica večih knjig.

dr. Sara Jerebic, spec. ZDT, asistentka pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije ter strokovna direktorica Družinskega inštituta Bližina in soavtorica knjige o medosebnih odnosih Bližina osrečuje. V klinični praksi obravnava otroke, ki so žrtve manipuliranja in njihove starše.

Mitja Sever, univ. dipl. iur., je po opravljenem pripravništvu v odvetniški pisarni svojo poklicno pot nadaljeval kot strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Kranju, leta 2007 pa je bil vpisan v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije. Od leta 2009 dalje skupaj z ženo deluje v odvetniški pisarni v Radovljici. Poleg kazenskih in splošnih civilnih zadev se ukvarja tudi s primeri s področa družinskega prava, ki mu zaradi občutljivosti tematike in medsebojnih razmerij med strankami predstavljajo še poseben izziv.


KOTIZACIJA:

Kotizacija znaša 200,00 EUR.

Za člane, simpatizerje ZZDTS in udeležence preteklih izobraževanj Družinskega inštituta Bližina, je kotizacija znižana 20% in znaša 160,00 EUR.

PRIJAVE:

Število udeležencev je omejeno. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: info@blizina.si

Za vse dodatne informacije se obrnite na naslov sara.jerebic@blizina.siMNENJA UDELEŽENCEV PRETEKLIH IZOBRAŽEVANJ


"Veliko znanja, ki je moč in pogum za nove korake pri našem delu. Čestitam za odlično organizacijo in za vse kar smo dobili v teh dveh dneh. HVALA!"


"Predvsem mi je bilo super pridobiti teoretično znanje za psihoedukacijo staršev (normalni odziv otrok, kako naj se oni odzivajo, kako naj podpirajo otroka, da gre k drugemu staršu) in tudi način kako staršem povedati da bo obveščen CSD." Super je videti kako naj bi stvari delovale, spoznati nekaj tehnik in dobiti materiale."


"Vsebinsko zelo sveže in konkretno, zanimivo predajanje informacij in ogromno dodatnih, kompleksnih znanj."


"Energija in pogum predavateljice, gospe Gordane, velika zakladnica znanja! Vredno je delati za vsakega posameznega otroka!"


"Zelo je pomembna naša vloga in pozornost usmerjena na to, da prepoznamo odtujevanje."


"S sodelovanjem strokovnjakov in znanjem se da doseči marsikaj, kar se zdi drugače nemogoče."


"Najbolj me je nagovorila pomembnost prepoznave manipulacije, ki velikokrat poteka zelo prikrito. Tekom predavanja sem dobila moč, da bom bolj suvereno postavljala meje, kjer se bo kazala čustvena manipulacija. Odlično opravljeno delo. Posredovali ste ogromno novega znanja in poguma za naprej."


"Zelo veliko strokovnega znanja. Najbolj dragoceni so mi bili primeri in to, da se moramo vedno postaviti za otroke."


"Energija vseh predavateljev je neverjetna!"


"Zelo veliko strokovnega znanja, koristno, praktično, uporabno." Ta tema mi bo zelo koristila pri mojem delu. Pohvale vsem trem za srčnost."


"Najbolj so me nagovorila nova spoznanja glede projektivnih tehnik v delu z otroki in aktualnih pogledov na razvezo."


"Delo na primerih mi bo pomagalo prepoznati manipulacijo, odtujenega otroka. Pohvala organizatorjem za odlično izveden seminar."


"Potrebno je začeti priajavljati čustveno nasilje s strani odtujajočega starša in spremeniti sistem!"


"Dobila sem mnogo novih spoznanj in smernic pri delu z družinami v razveznih postopkih, predvsem kako prepoznati manipulacijo. Bilo je zelo izčrpno podano. Seminar je bil zelo dobrodošel in poučen, potekal je v prijetnem vzdušju."


"Veliko novega, uporabnega znanja, ki ga bom lahko uporabila. Dobila sem kar sem želela in pričakovala. Gordana je bila na razpolago tudi za osebni pogovor med pavzo, kar je bilo super. Odprt pogovor, dobra interakcija."


"Veliko novih uvidov, predvsem pa nov in razširjen pogled na problematiko razvez. Super delavnica, čestitke in hvala!"


"Nagovorila me je tema in sam pristop obravnave sprecifičnih primerov. Tema je privedla do kritičnega uvida v napake dosedanjega dela, naučila sem se kako ravnati v novih situacijah. Vse pohvale organizatorjem za kvalitetno izvedbo izobraževanja!


"Najbolj me je nagovorila drža, pogum, odločnost ga. Flandrove, saj je o tej vsebini govorila na tak način, da si se naužil njene odločnosti in samozavesti. Poleg tega pa me je nagovorila vsa vsebina. Razširilo mi je obzorje, kar mi bo pomagalo pri delu. Odlična organiziranost, interakcija s skupino in strokovno znanje iz izkušenj."